A small, strange building block. https://conduitry.dev/defiler
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Conduitry 81d8647978 pkg/readme: update homepage 1 månad sedan
src disable async hook when possible 1 år sedan
types use BufferEncoding type for file.enc 1 år sedan
.gitignore update .gitignore for pnpm v3 1 år sedan
.prettierrc.yaml prettier: printWidth=120 1 år sedan
API.md update docs 2 år sedan
CHANGELOG.md VERSION 1.0.2 1 år sedan
GUIDE.md update docs 2 år sedan
LICENSE update docs 1 år sedan
README.md pkg/readme: update homepage 1 månad sedan
package.json pkg/readme: update homepage 1 månad sedan
rollup.config.js update build to use Rollup 2 1 månad sedan
tsconfig.json port to typescript 2 år sedan

README.md

Defiler: A small, strange building block.

npm version

Defiler is a small build tool framework with strange opinions. It was born out of a desire to redo the build process for my various personal websites. I wanted something that was very flexible, kept everything in memory as it was building, and could handle arbitrary dependencies between files so that when something changed, only the necessary files would be re-built.

Defiler is a build tool for people who find build tools interesting.

Requirements

Documentation

License

MIT