ESLint opinions
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Conduitry 629ff643ed update readme 3 miesięcy temu
LICENSE add license 3 miesięcy temu
README.md update readme 3 miesięcy temu
index.js initial config 3 miesięcy temu
package.json adjust package.json 3 miesięcy temu

README.md

@conduitry/eslint-config

My base ESLint config for personal projects

Installation

This is not published to npm. Install from Git.

npm install -D git+https://chor.date/eslint-config

Usage

Add extends: '@conduitry' to your ESLint config.

License

MIT