Some userscripts
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Conduitry 30f4fd0a29 update dependencies 2 maanden geleden
.githooks add pre-commit hook 11 maanden geleden
scripts youtube: update for changes to site 2 maanden geleden
.eslintrc.js allow global return in scripts 1 jaar geleden
.gitignore commit package-lock.json 1 jaar geleden
LICENSE add license 1 jaar geleden
README.md update readme 11 maanden geleden
package-lock.json update dependencies 2 maanden geleden
package.json add ESLint config, etc. 1 jaar geleden

README.md

Userscripts

e621 thing | e926 thing | TV Tropes thing | YouTube thing

Development

This includes a pre-commit Git hook to automatically update the @version tags on the userscripts. To enable it, point Git to use the hooks from the .githooks directory.

git config core.hookspath .githooks

This hook script will prevent the commit if there are any files in the scripts directory with both staged and unstaged changes.

License

MIT